Фондация „За Нашите Деца” настоява за единна държавна политика и регулиране на приемната грижа

По повод изнесените в медиите данни за жестоко и системно насилие над дете, настанено в приемно семейство на територията на гр. Бяла Слатина, фондация „За Нашите Деца”, която подкрепя, оценява и подпомага приемни родители от Софияград и София-област, завява следното:

“Изнесените в медиите данни за отношението на приемната майка към настаненото при нея дете е тежко престъпление в приемната грижа, за което отговорност носят не само приемният родител, но и специалистите и социалните работници, които са отговорни за обучението, одобрението на приемния родител, за подкрепата и контрола на грижите в приемното семейство. Фондация „За Нашите Деца”  настоява за изготвянето на единна държавна политика и строго урегулирани действия, които да променят подхода към децата в риск в приемна грижа, за да не се стига до подобни случаи на жестокост към тях. След силния старт на приемната грижа в България, държавата позволява вече 10 години тя да се развива като проектна дейност, без визия как да се професионализира. А това води и до възможности за прояви на редица нередности в организацията на приемната грижа, в която освен приемните семейства, са обвързани отделите за закрила на детето и областните екипи по приемна грижа. Допускането на хора в приемната грижа, които не притежават качества за нея, е първото предизвикателство, с което държавата и общините трябва да се справят и да не се гледа на приемната грижа като на възможност за осигуряване на работа. Време е държавата да поеме своята функция и да защити всички отдадени хора, които отварят дома и сърцата си за децата в риск. Опитът на  фондацията показва, че при правилен подбор и подкрепа приемните семейства променят положително живота на децата, въпреки многото спънки, които срещат. Най-често споделяната пречка пред приемните родители е неуважението на професията – професионален приемен родител. В обществото се гледа на тях основно като „печалбари”. Ако не се работи да се променят тези обществените нагласи, несигурността на приемните семейства нараства. А това води и до поява на хора в нея, които не се свързват с добра грижа, още повече че преминават през „филтъра” на оценка и одобрение.

Приемната грижа е доказала своята важност, значимост и се явява най-добрата алтернатива за отглеждане и възпитание на деца, които не могат да със собствените си семейства. Тя е ефективна, когато всеки около детето изпълнява своята роля. През последните години фондация „За Нашите Деца” наблюдава засилващо се абдикиране на част от отделите за „Закрила на детето” от наблюдението на  децата в грижа и от подкрепата на приемните семейства с подходящите плащания, които не само биха облекчили живота на детето, но и са ясен знак към семейството, че държавата уважава труда на приемните семейства. Затова при изнасяне на случая в медиите, ние не можем да не се запитаме, дали са спазени нормативните изисквания от социалните работници от отдела „Закрила на детето” и този от Областния екип по приемна грижа – дали са подкрепяли приемното семейство, наблюдавали ли са детето и дали са били обучени и супервизирани да разпознават белезите на насилие. Убедени сме, че когато това не се прави от екипите, качеството на приемната грижа пада и тогава в обществените нагласи всички приемни родители попадат в категорията на доставящи лоша грижа.

Призоваваме за незабавни действия на държавата за:

 • държавна политика за приемната грижа, която включва и строг мониторинг на
  действията на отделите за закрила на детето при подкрепа и контрол на грижите за
  децата;
 • осигуряване на държавно финансиране за приемната грижа, като се
  преустанови дейноста й като проектна дейност;
 • провеждане на регулярни национални кампания за набиране на кандидати за
  приемни родители с цел обезпечаване на грижата с подходящи семейства;
 • на национално ниво да се планира развитие на специализираната приемна
  грижа за децата в различна възраст и с различни потребности.

Вашият коментар