Размер на обезщетение при ПТП  

 

Животът е непредвидим, ситуациите, в които може да попаднем на пътя са непредвидими и всичко може да се случи. Дори малко невнимание може да доведе до фатален край и затова трябва да се спазват правилата за движение по пътищата. Понякога се случват и инцидентни, независещи от човешкото поведение, те могат за бъдат и метеорологични условия или природни бедствия. Във всеки случай законът определя обезщетение при пострадали при ПТП за имуществени и неимуществени вреди.

В случай на смърт, роднини на загиналия, могат да поискат обезщетение при смърт ПТП, което в практиката се нарича „кръвнина“. Право на такова обезщетение имат деца, съпруг/а, родители, братя и сестри, баба и дядо, както и отглежданите, на неосиновени деца, отглеждащи такива деца и лицата, с които починалият е живял на семейни начала, както и всяко друго лице, което е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпи от неговата смърт продължителни болки и страдания. Близките на загиналия могат да изискат тази кръвнина да бъде платена от причинителя на произшествието, но в голям процент от случаите неплатежоспособността им не позволява това да бъде извършено и именно затова близките се обръщат към застрахователните дружества.

Пострадалите от ПТП лица трябва да знаят, че на обезщетение подлежат всички имуществени (разходи за оперативни намеси, болничен престой, медикаменти, рехабилитация, ремонт на щети, нанесени на МПС, сгради и други) и неимуществени вреди (физически болки, емоционални страдания, смърт), които са в непосредствена последица от настъпилото ПТП.

Ако изпаднете в такава ситуация на пътя, потърсете правна помощ на пострадали при ПТП. Размерът на обезщетението при ПТП на пострадали или близките на пострадалите са: за тежка телесна или смърт е в размер до 500 000 лв., за средна телесна е до 100 00 лв.

Размерът на обезщетението при ПТП за неимуществени и имуществени вреди се определя от Методиката за определяне размера на обезщетенията, спрямо действащото законодателство и наредбите на Република България.

Вашият коментар