Нестле България: „Безопасността е моят избор“

През 2022 година Нестле България инвестира близо 2 000 000 лева за повишаване на безопасността на служителите, а от 2023 година  стартира мащабен целогодишен проект за насърчаване на безопасното поведение на работното място 

 

Нестле на глобално ниво приема темата за безопасността на работното място като топ приоритет  и всяка година компанията инвестира между 10-15% от инвестиционния си портфейл в активности, свързани с повишаване на безопасността на хората и продуктите.

От 2023 г. Нестле обединява политиките за безопасно поведение в мащабен целогодишен проект, целящ да превърне безопасността в приоритет за всички служители на компанията и да постигне нулева степен на произшествия.

Според официалната статистика на Нестле през 2022 г. най-многобройни са трудовите злополуки в САЩ, Франция и Мексико,  най-малко са тези в Италия и Малта, а страните от  Източна Европа, сред които и България, са по средата на класацията. Сред най-честите причини за трудови злополуки са на първо място инциденти, свързани с подхлъзване, падане или спъване по стъпала и тесни коридори в сградите  (23%), следвани от работа с ръчни инструменти и остри предмети и работа с машини и оборудване(10%).

В Нестле България работят над 1100 души, работещи във фабриката, дистрибуционния център, търговци и служители в административния офис на компанията.

В зависимост от спецификите на четирите групи служители са обособени 8  области на безопасност със съответните правила и инструкции за следване – работа със специфични предпазни средства, работа с машини, работа на височина, работа в закрити пространства, безопасно шофиране, противопожарна безопасност, оказване на първа помощ при инциденти, ергономия и правила за безопасно поведение в офисна среда.

Безопасността винаги е била част от идентичността на Нестле като компания. За нас  хората са най-голямата ценност и тяхната сигурност е приоритет номер едно, много по-важна от производството, от продажбите, от финансовите резултати – безопасността е преди всичко! Ние от години работим в тази посока, през 2022 година Нестле България инвестира 1 800 000 лева в повишаване на безопасността на работното място,  имаме  ясно разписани правила и процедури, 13 поредни години организираме нашия традиционен ден за служителите и техните семейства, посветен на безопасността, провеждаме множество кампании по темата, а сега за първи път обединяваме всички активности в целенасочена целогодишна кампания, която обхваща в дълбочина всички политики и всички хора в компанията. Личният пример е от съществено значение, затова и  мениджърите в Нестле България сме сред първите, които се включват активно в кампанията. Аз избирам безопасността, а вие?“ – каза Петър Стоилов, изпълнителен директор на Нестле България.

Символно начало на кампанията „Безопасността е моят избор“ в България постави изработването на интерактивен банер с ясни послания, на който всеки от мениджърите се подписва лично. Активностите включват персонални видео послания от лидерите на компанията, интерактивни уроци и упражнения с VR очила, демонстрации на живо, дни на безопасността, игри с награди и викторини за всички групи служители.

Основната идея на проекта „Безопасността е моят избор“, която е в унисон с ценностите на компанията е, че безопасността е личен избор, от който обаче зависи живота и на останалите – колеги, близки, приятели, затова най-важната стъпка е да се осъзнае взаимната свързаност и отговорност на всеки един поотделно като част от цялата екосистема на компанията, което е в основата на проекта „ Безопасността е моят избор“.

 

Проектът „Безопасността е моят избор!“ е разработен специално за пазар Югоизточна Европа и обхваща всички служители в голямото семейство на Нестле. Той по безспорен начин утвърждава основните ценности на компанията, сред които здравето и сигурността на служителите са поставени категорично на първо място.

Към момента в Нестле България работят над 1100 служители, които отговарят за производството, продажбите и износа на 791 продукта на марките Нестле.

8% от екипа са до 29-годишна възраст, а средната продължителност на трудовия стаж в Нестле България е повече от 14 години.

Традиционното събитие „Ден на безопасността“ се провежда 13 поредни години в двора на фабриката на Нестле в София, където  служителите, водени от лидерите на компанията участват в разнообразни демонстрации и уъркшопи на тема безопасност и на практика усвояват основните правила на безопасно поведение в различни работни ситуации.

Вашият коментар