Хигиената на храните през лятото е основен акцент на кампанията #EUChooseSafeFood

август 9, 2023

С настъпването на летните горещини става все по-важно да се поддържа хигиената на храните. Ето защо Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и повечето от 16-те държави партньори от ЕС, участващи в кампанията #EUChooseSafeFood, поставиха хигиената на храните през летните месеци в центъра на своите дейности в рамките на кампанията. Европейският орган за безопасност на храните работи съвместно с Европейската комисия, националните органи по безопасност на храните и учените в…

Read More >>